Duyurular

 

Tam metin örnek şablonu için tıklayınız.

 


 

Kongre Özet Kitabı İçin Tıklayınız.

 


 • Kongremiz sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.
 • Özet kitapçık 30.05.2023 Salı günü yayınlanacaktır.
 • Online oturumlarda bildiri sunan katılımcılarımız katılım belgelerini sistem üzerinden 30.05.2023 tarihinden itibaren alabileceklerdir.
 • Tam metin bildiri göndermek isteyen katılımcılarımız çalışmalarını 15.08.2023 tarihine kadar gönderebilirler.

 


Kongre Programı İçin Tıklayınız.


2022 Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi Tam Metin Kitabı için Tıklayınız..


KONGREYE DAVET

DEĞİŞİMİN ANAHTARI ÖĞRETMEN

Değerli Katılımcılar;

Bütün toplumlarca önem verilen ve toplumların gelişmesinde en önemli öğelerden birisi olan öğretmenler değişim sürecinin de anahtarı durumundadır. Eğitim-öğretim sürecinde öğretmenin benimsemediği bir değişimi gerçekleştirmek oldukça zordur. 21. yüzyılda hızla değişen, gelişen ve farklılaşan koşullar öğretmenleri ve öğretmenlik sürecini de etkilemektedir. Öğretmenlerin değişen koşullara ayak uydurmaları sürekli gelişim ve yaşam boyu gelişim süreçlerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle son dönemlerde başta teknoloji olmak üzere birçok alanda hızlı değişimler yaşanmakta ve bu değişimler de beklentileri farklılaştırmaktadır. Bu noktadan hareketle kongrenin ana teması "Değişimin Anahtarı Öğretmen" olarak belirlenmiştir.

25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan kongrenin ana hedef kitlesi lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan veya lisansüstü eğitim niyetinde olan öğretmenler ile öğretmenlik ve eğitimle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları ve öğretmenlik alanları ile ilgili akademisyenlerdir. Bunun yanısıra farklı disiplinlerde çalışan ancak öğretmenlik ve eğitim süreci ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren, ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler de kongreye katılım sağlayabileceklerdir. 

Kongre yüzyüze ve online oturumlardan oluşturulacaktır. Kongre 25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye'nin güzide turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Sarımsaklı bölgesinde yer alan, T.C. Vilayetler Birliği Kuruluşu olan VE Hotels'de gerçekleştirilecektir. Kongrede aşağıdaki konu başlıklarına yer verilecektir. Bunun yanısıra Eğitimde İyi Örnekler, Örnek Uygulamalar ve eğitimle ilgili diğer konular da kongre kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Kongrenin temel amacı öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının çalışmalarını görünür kılmak ve onları lisansüstü eğitim yapmaları konusunda teşvik etmektir. Ayrıca alandaki akademisyenler ile sahadaki uygulamacıları bir araya getirerek eğitimle ilgili güncel konuları değerlendirmek de kongrenin amaçları arasında yer almaktadır. Gerçekleştirilen ilk kongrede bu doğrultuda gelişmelerin olması da amacımızın gerçekleştirelebileceği noktasında olumlu bir dönüt olmuştur. Kongrenin öğretmenler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştireceği, yine öğretmenler ile akademisyenler arasındaki ortak çalışmaları artıracağı ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri hususunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İkincisi gerçekleştirilecek olan ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi’nin (LOCK) katılımcılar için yararlı olmasını ve verimli çalışmaların gerçekleştirildiği bir paylaşım ortamı olmasını dileriz.

 

Konu Başlıkları (Alfabetik olarak sıralanmıştır)

 • Afet Eğitimi
 • Akran Zorbalığı
 • Beslenme ve Eğitim
 • Bilgisayar Oyunları ve Eğitim
 • COVID-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları
 • Din Eğitimi ve Öğretimi
 • Doğada Eğitim
 • Eğitici Oyunlar ve Tasarımı
 • Eğitim Denetimi
 • Eğitim Finansmanı
 • Eğitim Ortamları
 • Eğitim-Öğretim Sürecinde Rehberlik
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Eğitim Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim ve Sivil Toplum
 • Eğitim ve Şiddet
 • Eğitimde Ahlak ve Etik
 • Eğitimde Akreditasyon ve Sertifikalandırma
 • Eğitimde Devam-Devamsızlık
 • Eğitimde Fırsat Eşitliği
 • Eğitimde İyi Örnekler
 • Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları
 • Eğitimde Özel Sektör ve Özel Okullar
 • Eğitimin Geleceği
 • Fen Eğitimi
 • Kademeler Arası Geçiş Sistemleri
 • Kapsayıcı Eğitim ve Uygulamaları
 • Karakter ve Değer Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Mobil Uygulamalar ve Eğitim
 • Okul Aile İş Birliği
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Okul ve Sınıf Mimarisi
 • Okul ve Sınıf Rehberliği
 • Okulöncesi Eğitim
 • Online Oyunlar ve Etkileri
 • Ortaöğretim
 • Oyunla Eğitim
 • Öğretmen Motivasyonu
 • Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
 • Özel Eğitim
 • Program Değerlendirme Çalışmaları
 • Simulasyon ile Eğitim
 • Sosyal Medya ve Eğitim
 • Temel Eğitim
 • Türkçe Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim Süreci ve Yaşanan Sorunlar
 • Video Platformları ve Eğitim
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Yükseköğretim
 • Yükseköğretime Giriş
 • Diğer Konular

Davetli Konuşmacılar

Tuba Gökmenoğlu

Nihan Feyman Gök

Canten Kaya

Muzaffer Özdemir

Sinem Kolçak Arman

Caner Sarıoğlu

Hamle Özçarıkçı

Önemli Tarihler

Bildiri Gönderim Son Tarihi

24 Nisan 2023 tarihi 23:59'a kadar bildiri gönderimi yapabilirsiniz.

Sonuç Açıklama Tarihi

17 Nisan 2023 tarihinde bildiri sonuçları toplu olarak açıklanacaktır.

Kongre Tarihi

Kongremiz 25-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecektir.